maandag 1 augustus 2011

Hoe het begon...

In april 2010 werd Marian Smolders verkozen tot de nieuwe nachtburgemeester van De Beerzen als opvolger van Harrie van Hoof. Van Hoof schonk aan Beerzen bij zijn afscheid een praatpaal, een houten paal waarop alle dorpelingen hun ideeën en wensen voor culturele activiteiten konden prikken.

Marian Smolders had ondertussen wel wat ideeën over de invulling van haar nieuwe taak, maar zat toch ook met vragen. Tijdens een eerste overleg met haar college, maakte ze daar een opmerking over, waarop haar wethouder Ellen Visser reageerde: "Dan gaan we toch een nachtburgemeesterscongres organiseren!" Er werd hard gelachen, maar het college schreef het idee toch op een bierviltje, prikte het op de praatpaal, dronk de glazen leeg en verdween in de nacht.

Hierna werd het enige tijd stil. Dankzij het viltje op de praatpaal bleef het idee echter borrelen en begin 2011 besloot een comité om een en ander serieus te gaan uitwerken. Naast alle enthousiasme, waren er nog veel vragen. Hoeveel nachtburgemeesters zijn er eigenlijk? Hoe zou je ze naar Middelbeers krijgen? Hoe kun je zo'n congres invullen? Ondertussen is er veel gebrainstorm en hard gewerkt. De Beerzen zijn er helemaal klaar voor de nachtburgemeesters uit Nederland en Vlaanderen te ontvangen op 29 oktober.