zondag 13 januari 2013

Nieuwe nachtburgemeester voor De Beerzen

Rik van Korven (links, met het ambtsketen van
de Beerse nachtburgemeester) en Lars den Otter.

De Beerse DJ's Lars den Otter en Rik van Korven zijn tijdens een feestelijke avond op zaterdag 12 januari 2013 in Gasterij De Kemphaan in Middelbeers verkozen tot nachtburgemeester van Oost-, West- en Middelbeers.

Het duo beloofde tijdens de avond een bijdrage te leveren aan het culturele leven in de Beerzen. Met name voor de doelgroep 10-14 jaar is er wat betreft Rik en Lars te weinig te doen. Zelf organiseren ze onder de naam Café de Puinhoop dance-feesten.

De keuze voor het duo is gebaseerd op de uitslag van drie stemronden. Via internet kwamen 724 geldige stemmen binnen, het publiek in De Kemphaan bracht 145 stemmen uit en ook een raad van advies maakte een ranglijst op. Deze  bestond uit de vorige nachtburgemeester Marian Smolders, Ellen Visser (loco-nachtburgemeester), Ruud Severijns (dagburgemeester van de gemeente Oirschot), Harrie van Hoof (oud-nachtburgemeester van de Beerzen) en speciale gast Doro Krol, nachtburgemeester van Nijmegen. Krol gaf aan dat een nachtburgemeester anderen nodig heeft om dingen voor elkaar te krijgen. Ze riep dan ook de andere kandidaten, Stef Mourits, Thea Noordijk en Mark Timmermans, op om ieder vanuit de eigen kwaliteiten de nieuwe nachtburgemeester bij te staan.

De avond werd opgeluisterd door een optreden van de Wibra's. De nieuwe nachtburgemeesters besloten de avond met een optreden.

De Beerzen hebben al jaren een nachtburgemeester. Harrie van Hoof was de eerste. Hij werd op 29 april 2010 opgevolgd door Marian Smolders.

zondag 6 januari 2013

De Beerzen kiezen nieuwe nachtburgemeester

Foto: van links naar rechts Mark Timmermans, Stef Mourits,
Rik van Korven en Lars den Otter. Liggend: Thea Noordijk.
Tijdens een feestelijke avond op zaterdag 12 januari 2013 in Gasterij De Kemphaan in Middelbeers kiezen de inwoners van Oost-, West- en Middelbeers een opvolger van nachtburgemeester Marian Smolders. De verkiezingen worden georganiseerd door ‘t Interieur. 

Speciale gasten tijdens de avond zijn oud-burgemeester van Oost-, West- en Middelbeers Piet Wijgergangs en de nachtburgemeester van Nijmegen Doro Krol. Kandidaten voor het nachtburgemeesterschap zijn DJ-duo Lars den Otter en Rik van Korven, Stef Mourits, Mark Timmermans en Thea Noordijk. Zij krijgen de gelegenheid zich tijdens de avond te presenteren, waarna er gestemd kan worden.

De verkiezing op 12 januari wordt begeleid door een raad van advies met Marian Smolders, Ellen Visser (loco-nachtburgemeester), Ruud Severijns (dagburgemeester van de gemeente Oirschot), Harrie van Hoof (oud-nachtburgemeester van de Beerzen) en Doro Krol.

De nieuwe nachtburgemeester wordt gekozen door de stemuitslagen van drie ronden bij elkaar te brengen.
  1. Voorafgaand aan de avond, tot zaterdag 12 januari, 18.00 uur, kan het publiek online stemmen via dit formulier.
  2. Op de avond zelf brengt de raad van advies een stem uit.
  3. Op de avond zelf wordt gestemd met stembriefjes.
De resultaten van de drie stemronden worden bij elkaar opgeteld, waarna de nachtburgemeester bekend wordt gemaakt. Deze zal de functie minimaal twee jaar bekleden. De nachtburgemeester vertegenwoordigt daarnaast de Beerzen tijdens het jaarlijkse nachtburgemeesterscongres, dat vorig jaar voor het eerst in Middelbeers werd georganiseerd en dit jaar in Nijmegen plaatsvond.

Tijdens de avond zijn er optredens van de Wibra's en het DJ-duo Kat in het Nauw. Entree voor de avond is gratis.

De Beerzen hebben al jaren een nachtburgemeester. Harrie van Hoof was de eerste. Hij werd op 29 april 2010 opgevolgd door Marian Smolders. Nachtburgemeesters houden zich bezig met cultuur in een dorp of stad. Ze komen met ideeën en/of initiatieven, alleen of in samenwerking met bestaande groepen of organisaties. Het nachtburgemeesterschap is een functie zonder officiële status of vastomlijnd takenpakket. Iedere nachtburgemeester kan op geheel eigen wijze invulling geven aan de rol als aanjager van cultuur.

woensdag 11 april 2012

Tweede Nachtburgemeesterscongres in Nijmegen

In oktober 2011 vond in Middelbeers tijdens het Eerste Internationale Nachtburgemeesterscongres de eerste ontmoeting plaats tussen de Nachtburgemeesters van Nederland en Vlaanderen. Op 26 en 27 oktober 2012 neemt Nijmegen het stokje over met een tweede Internationale Nachtburgemeesterscongres.

Naast ontmoeting en kennis- en ervaringsuitwisseling is het doel van het Nachtburgemeesterscongres het fenomeen nachtburgemeester onder de aandacht te brengen als een van de mogelijkheden om te komen tot levendige culturele activiteiten en betrokkenheid.

De organisatie van het tweede Internationale Nachtburgemeesterscongres is in handen van de Nachtburgemeester van Nijmegen, Doro Krol, en haar Nachtwethouders. Inmiddels zijn ze vol enthousiasme met de voorbereidingen van een fantastisch programma van start gegaan. Nachtburgemeesters Jules Deelder en René Bom zullen hieraan een bijdrage leveren.

woensdag 4 april 2012

Koester het nachtleven

VNG Magazine: "Gemeenten moeten hun nachtleven koesteren, want het nachtleven is economie, cultuur en promotie in één. Daarover zijn de nachtburgemeesters het wel eens. Waar dat koesteren uit moet bestaan, daarover verschillen ze van mening." Lees het hele artikel.

zondag 30 oktober 2011

Fotoverslag door fotograaf Hans Gerritsen

Fotograaf Hans Gerritsen was de hele dag aanwezig bij het Eerste Internationale Nachtburgemeesterscongres en Dat wordt nachtwerk. Een verslag van de dag in prachtige beelden...Klik hier voor een schermvullende slideshow.

Voor beelden van fotograaf Jan Appels en andere aanwezigen, klik hier.

Jules Deelder op het dichterspodiumJeroen Massuger maakte een opname van Deelder op het dichterspodium tijdens Dat wordt nachtwerk. Voor meer fragmenten klik hier.

Uniek congres met unieke opbrengst

Verslag van het Eerste Internationale Nachtburgemeesterscongres
‘Meer ruimte voor cultuur!’

Er moet meer ruimte komen voor cultuur. Dat zeggen de dertien nachtburgemeesters die afgelopen zaterdag voor het eerst bij elkaar kwamen op een congres in Middelbeers (Noord-Brabant).

Dertien nachtburgemeesters, ieder met een zeer persoonlijke invulling van hun titel, bij elkaar in een tijdelijk congrescentrum op een plein in een schilderachtig Brabants dorpje... Jules Deelder, de eminence noir van de nachtburgemeesters vatte het krachtig samen als ‘het hoogtepunt van surrealisme’. Maar net als zijn collega’s, ziet Deelder ook de waarde van de bijeenkomst: ‘Elkaar echt ontmoeten, daar gaat het om.’

Twijfel zaaien
Onder dagvoorzitterschap van D66 Tweede Kamerlid Boris van der Ham gaan de nachtburgemeesters en de ruim 50 deelnemers aan het congres onder andere in gesprek over de rol van de nachtburgemeester. Spreker Anton Zijderveld vergelijkt die rol met die van de hofnar in vroeger tijden. ‘U moet twijfel zaaien in onze overgebureaucratiseerde samenleving.’ Hij adviseert de aanwezigen dan ook zich niet te laten institutionaliseren. Zijderveld waarschuwt de nachtburgemeesters niet afhankelijk te worden van subsidies. ‘Wie betaalt, bepaalt. U zult worden afgerekend op uw output.’ En wat poëtischer: ‘U bent vlinders. Kom niet te dicht bij de vlam.’

In gesprek met de politiek 
Lijnrecht tegenover het verhaal van Zijderveld staat de invulling die dagburgemeester Isis van der Wel van Amsterdam bepleit. Met een doortimmerd plan van aanpak gaat ze regelmatig in gesprek met de politiek. Ze verzorgt presentaties voor ambtenaren, organiseert debatten en laat onderzoek doen, waarvan de gegevens via een heuse nachtmonitor gepubliceerd worden. Isis pleit er onder andere voor dat haar stad één fulltime ambtenaar voor het nachtleven aanstelt. ‘Maar mijn belangrijkste strijd is die tegen de regels om de regels. Daarmee wordt het culturele leven beperkt, zonder dat daar een goede reden voor is. Als drugsgebruik geen overlast veroorzaakt, steek je energie dan in andere dingen dan het voorkomen van drugsgebruik.’

Luchtkasteel
René Bom sluit aan bij die constatering. ‘Er is in mijn stad Den Haag onder de laatste burgemeesters veel te veel dichtgegooid vanwege drugsgebruik.’ Eensgezindheid dus, maar met een totaal andere aanpak. Bom over zijn invulling van het nachtburgemeesterschap: ‘Het is een luchtkasteel, ik ben een clown en doe geen ene rotmoer.’ Anna Krul uit Delft herkent zich daar wel in. Doro Krol, nachtburgemeester van Nijmegen, balanceert tussen onafhankelijkheid en samenwerking met het establishment door zelf een vrije rol te claimen. ‘Voor het andere verhaal heb ik nachtwethouders betrokken bij mijn nachtburgemeesterschap, mensen vanuit zakenwereld, de banken en de politiek. Met zo’n netwerk kun je dingen voor elkaar krijgen, terwijl je zelf de creatieve rol kunt spelen.’

Welzijn én economie
Cultuur heeft een belangrijke functie, op het gebied van welzijn, maar zeker ook in economisch opzicht. ‘Een goed uitgaansleven voorkomt dat jongeren zich terugtrekken in zuipketen’, stelt Boris van der Ham. 'Steden met een goed uitgaansleven hebben daarnaast een enorme aantrekkingskracht.' Leen van der Reijden (Brielle), Toon Kulicki (Vechtstreek) en Henjo Hekman (Zeist) sluiten daarbij aan. Kulicki: ‘Ik probeer mijn streek op de kaart te zetten. Zo hebben we hier de Bluesroute teruggebracht die veel publiek trekt. Ook organiseren we activiteiten voor de jeugd.’ Van der Reijden: ‘We proberen het bruisende leven bij ons weer terug te krijgen. Dat kan met heel eenvoudige ingrepen, zoals het terugbrengen van de koopavonden, waardoor er ’s avonds weer mensen op straat zijn.’ Ook Marije Willems houdt zich bezig met de economische invalshoek. 'Mijn team promoot Schoonhoven als zilverstad.'

Ruimte
Om cultuur van de grond te krijgen is er ruimte nodig in de breedste zin van het woord. Zeus Hoenderop (Tilburg) pleit onder andere voor fysieke ruimte. ‘We hebben podia nodig, vooral voor beginnende kunstenaars, maar ook voor creatieve burgers.’ Ruimte betekent ook af en toe de regels los durven laten. Hekman geeft het voorbeeld van herriedagen, waarop de strenge normen voor geluidsoverlast even niet gelden. Dat biedt de ruimte activiteiten te organiseren die anders niet kunnen. Deelder: ‘Denk ook aan het verruimen van de sluitingstijden. We leven in 24-uurs-economie. Waarom geldt dat dan niet voor het uitgaansleven?’ Uiteraard is er ook financiële ruimte nodig om culturele activiteiten van de grond te krijgen. En dat hoeft niet altijd in de vorm van subsidies. Haal financiële drempels weg, zoals hoge leges en belastingen, zo concluderen de nachtburgemeesters.

Kennismaking 
Samenwerken, afspraken maken, standaarden afspreken... nee, daar zien de nachtburgemeesters niet veel in. Iedereen moet het op zijn eigen manier doen, passend bij de problematiek en de kansen in de eigen gemeente. Maar de uitwisseling van ideeën en gedachten, zo concluderen de nachtburgemeesters, scherpt wel het denken over de eigen rol. Ook ziet men de waarde van de gemeenschappelijke conclusie: meer ruimte voor cultuur. Er wordt een lijst van tien punten vastgesteld. Maar bovenal ervaren de nachtburgemeesters de ontmoeting in Middelbeers als een feest. Dat feest gaat dan ook nog lang door tijdens het culturele avondprogramma.