maandag 1 augustus 2011

Congresprogramma 29 oktober 2011

Onderstaand het programma voor het Eerste Internationale Nachtburgemeesterscongres op 29 oktober 2011.

Het congres is bedoeld voor:

  • Nachtburgemeesters (op persoonlijke uitnodiging)
  • Deelnemers aan en organisatoren van verkiezingen voor nachtburgemeesters 
  • Ondernemers en kartrekkers op het gebied van cultuur en het nachtleven
  • Lokale, provinciale en landelijke politici en beleidsmakers op het gebied van cultuur en het nachtleven
  • Vrijwilligers die de cultuur in hun woonplaats een impuls willen geven

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen. Deelnemers betalen 60 euro. Zij kunnen zich hier aanmelden.

11.30-12.00 uur | Ontvangst 
De NachtBurgemeesters worden ontvangen door de Nachtburgemeester van De Beerzen, Marian Smolders, en haar entourage.

12.00-13.00 uur | Kennismakingslunch 
De Nachtburgemeesters lunchen gezamenlijk om nader kennis te maken. Gespreksonderwerp is onder andere wat de grootste uitdaging is voor een Nachtburgemeester. Een gespreksleider zal een en ander begeleiden.

13.00-13.30 uur | Ontvangst van de congresdeelnemers 

13.30-13.35 uur | Welkomstwoord door R. Severijns, burgemeester van Oirschot

13.35-13.45 uur | Opening door dagvoorzitter Boris van der Ham

13.45-13.55 uur | Bijdrage van Vitalski, nachtburgemeester van Antwerpen

13.55-14:25 uur | Lezing door Anton Zijderveld
Anton Zijderveld bespreekt de vraag: 'Hoe kan cultuur gestimuleerd worden in het spel van onderlinge strijd en samenwerking tussen vertegenwoordigers van de dag en nacht? Meer informatie.

14.25-14.40 uur | Presentatie door Isis v.d. Wel, nachtburgemeester van Amsterdam
De Nachtburgemeester van Amsterdam vertelt hoe in haar stad het nachtburgemeesterschap is georganiseerd en hoe zij er persoonlijk invulling aan geeft.

14.40-15.00 uur | Pauze

15.00-15.15 uur | Bijdrage van de eminence noir van de nachtburgemeesters: Jules Deelder


15.15-16.15 uur | Debat 
De NachtBurgemeesters en spreker vormen een panel. Onder begeleiding van gespreksleider Boris van der Ham zal onder meer aan de hand stellingen en vragen de uitwisseling van kennis, ervaring en meningen zowel onderling als met de zaal plaatsvinden.

16.15-16.30 uur | Conclusies en afsluiting door dagvoorzitter Boris van der Ham

16.30-17.30 uur | Borreluur
Ruimte voor ontmoeting tussen alle deelnemers aan het congres.

De Nachtburgemeesters worden eerst gezamenlijk op de foto gezet. Ook persfotografen worden uitgenodigd voor dit moment.


17.30 uur | Einde congres


Lees hier de meer over het congres of meld u zich hier aan!