zondag 30 oktober 2011

Meer ruimte voor cultuur: een statement in 10 punten

Aan het eind van het Eerste Internationale Nachtburgemeesterscongres op zaterdag 29 oktober in Middelbeers stelden de deelnemers tien punten vast over hoe de overheid meer ruimte kan bieden aan nachtburgemeesters en andere aanjagers van cultuur van onderop.

1. Geef nachtburgemeesters fysieke ruimte om evenementen te organiseren. Creëer vrijplaatsen.
2. Geef ruimte door momenten te creëren waarop meer mag, zoals 'herriedagen' waarbij tijdelijk de eisen voor geluidsoverlast aan de kant gezet worden om activiteiten mogelijk te maken, die anders niet kunnen.
3. Ga soepel om met de openingstijden. Nederland is een 24-uurs-economie, waarom geldt dat niet voor het nachtleven?
4. Denk mee bij niet-commerciële culturele initiatieven over het dragen van de beveiligingskosten. Die rijzen nu te vaak de pan uit, wat initiatiefnemers ontmoedigt.
5. Zorg dat initiatiefnemers laagdrempeliger in gesprek kunnen komen met officiële instanties. Stop de bureaucratie, wees toegankelijk als overheid.
6. Zoek met initiatiefnemers naar oplossingen in plaats van star vasthouden aan procedures en regelgeving.
7. Jaag organisaties van culturele evenementen niet op kosten zoals leges e.d. Door organiseren aantrekkelijker te maken (omgekeerd subsidiëren), ook financieel, komt er meer levendigheid. Denk hierbij ook aan BTW. De 19%-regeling voor podiumkunsten is een ramp voor cultuur.
8. Toon waardering voor betrokken vrijwilligers. Dat hoeft niet financieel. Zoek naar alternatieven vormen van beloning voor getoonde inzet.
9. Zet een ‘kennisloket’ op per regio voor advisering, waar initiatiefnemers informatie en advies kunnen krijgen voor het opzetten van culturele activiteiten en evenementen.
10. Zie de meerwaarde van levendige cultuur, in economisch en sociaal opzicht. Een veilig en levendig cultureel klimaat betekent: minder problemen in stad en dorp.